Scroll

Què és Saba?

Qui som

Saba és un operador industrial de referència especialitzat en gestió d'aparcaments. La companyia treballa per a adaptar les seves infraestructures de ciutat als nous hàbits de consum dels clients, i per a donar resposta a les darreres tendències de mobilitat urbana sostenible. Disposem d'una xarxa d'aparcaments convertits en hubs de mobilitat per a persones (vehicle elèctric, sharing), empreses (solucions dinàmiques per a flotes) i mercaderies (distribució de l'última milla sostenible).

Comptem amb una plantilla formada per més de 2.000 persones, estem presents a 179 ciutats de nou països d'Europa i Amèrica Llatina i gestionem 950 aparcaments i 333.379 places.

Els aparcaments són part de la solució als reptes a què avui s'enfronten les ciutats: congestió viària, emissions de CO2, convivència entre modes de transport, sobresaturació de l'espai públic, o l'auge del comerç electrònic, entre d'altres. Són una peça més de la mobilitat urbana i, així mateix, contribueixen al progrés dels territoris on s'ubiquen.

Saba, amb més de 50 anys d'història, es distingeix pels eixos d'actuació: innovació tecnològica, digitalització, eficiència operativa, transformació comercial, orientació al creixement i compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Informe Anual 2022
Memòria de Sostenibilitat 2021
download

Missió, visió i valors

Saba s’inspira i es fonamenta en la seva missió, visió i valors per establir els principis orientadors de gestió de tot el grup.

Missió

Donar resposta a la necessitat de mobilitat sostenible, oferint capacitat d'aparcament i serveis complementaris a clients.

Visió

Ser líder internacional al sector dels aparcaments i serveis de mobilitat sostenible, alhora que convertir-se en un referent en qualitat de servei, innovació i tecnologia.

Valors

Els principals valors sobre els quals se sustenta la gestió de la companyia són: Orientació a resultats, millora continua, innovació, confiança en les persones, compromís, servei al client i proactivitat.

acordeon
img-bg

Codi ètic i política anticorrupció

Saba involucra tota l'organització amb les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu, tot establint vies de comunicació amb la Missió, els Valors, el Codi Ètic i l'estratègia de negoci i desenvolupament, a més de l'esforç en la interacció amb els grups d'interès.

El Codi Ètic de Saba, aprovat el 2013, té com a missió assegurar el nostre deure amb la llei i els valors més positius de la nostra societat.

El Codi Ètic i la Política Anticorrupció són d'aplicació a Saba i a les empreses que controla, tant a Espanya com als altres països en què està present, tot això sense perjudici de les adequacions que puguin realitzar-se amb la finalitat de respectar la legislació específica pròpia de cada un dels països on s'ubiquen aquestes empreses. Té caràcter vinculant per als membres dels Òrgans d'Administració de Saba, els seus directius i tots els seus empleats.

Saba disposa també d'una Política de Prevenció de la Corrupció i de relacions amb l'Administració Pública i amb tercers amb l'objectiu de:

  • Establir principis d'actuació per als empleats en el seu tracte amb autoritats públiques i empreses privades.
  • Protegir el procés de lliure competència i concurrència en tots aquells concursos públics als quals les empreses Saba puguin presentar-se.
  • Protegir la lliure competència i concurrència en l'adquisició i/o lliurament de béns i/o serveis.
  • Fixar la tolerància zero amb la corrupció, tant en les relacions amb l'administració com en les relacions de negocis privades.
Codi ètic
Política anticorrupció