Mobilitat urbana sostenible

Un “Meeting point” de serveis sostenibles

Saba es troba davant de l’explosió d’un nou ecosistema de la mobilitat. En aquest escenari, la companyia treballa per convertir l’aparcament en un hub de serveis de mobilitat per a les persones i les mercaderies, especialment per a l’anomenada logística d’última milla. Instal·lacions convertides en un meeting point de la mobilitat, però, sobretot, d’un espai dinàmic i connectat en el qual es concentren nous usos més enllà del que ha estat tradicionalment el sector de l’aparcament.

Els canvis en els hàbits de mobilitat de les persones generen noves necessitats, afavorits tant per la irrupció de noves tecnologies com per la utilització de mitjans de micromobilitat personals i actius, l’important creixement de la mobilitat elèctrica, l’expansió del carsharing o la intermodalitat, entre d’altres.

Durant els últims anys, Saba ha observat també com el comerç electrònic ha registrat creixements del 20% cada any, ajudat per la pandèmia, amb un augment de la mobilitat de les mercaderies que és insostenible pel seu impacte en la congestió viària i el medi ambient. 

Aquests dos corrents, l’explosió d’una nova mobilitat i la pressió generada en les grans ciutats per la distribució de comerç electrònic, obliga Saba a prendre un paper actiu amb una orientació clarament sostenible que fomenti la descarbonització dels vehicles i l’impuls del cotxe elèctric. Un escenari en què la pandèmia ha tingut un paper determinant en definir l’ús de l’espai públic: cal alliberar els carrers de les ciutats de vehicles que no estiguin en moviment i fomentar, així, una mobilitat més eficient.

Saba s’ha proposat ser part de la solució a les necessitats actuals de les ciutats i dels seus habitants. Perquè els seus aparcaments són nodes intermodals en què els clients poden deixar el vehicle privat per optar pel transport públic, compartit o de mobilitat unipersonal; un entorn per guardar amb seguretat el vehicle alliberant per al ciutadà l’espai públic ocupat per l’estacionament; nodes que actuen com petits magatzems per a distribució d’última milla de manera sostenible; el lloc per recarregar vehicles elèctrics, i ara, l’aparador on es pot trobar qualsevol servei de mobilitat compartida.

Saba s’ha proposat ser part de la solució a les necessitats actuals de les ciutats i dels seus habitants

Serveis

Vehicles elèctrics

‐ Més de 500 punts de recàrrega a Espanya, el Regne Unit, Portugal, Itàlia i Xile.

‐ Productes per a abonats i clients de rotació (particulars i flotes).

Serveis sharing
i rent a car

‐ Totes les modalitats del sector (>2.750 places).

‐ Presents en la major part de països Saba.

Distribució Urbana de Mercaderiess

‐ Modalitat sostenible i escalable aprofitant localitzacions estratègiques.

‐ Model Geever: 9 minihubs en aparcaments Saba el 2021.

Taquilles e-commerce

‐ Desplegades a Espanya, Itàlia, Portugal i el Regne Unit.

‐ Prop de 120 taquilles: acords amb les empreses principals del sector.

Tecnologia

Accés, sortida i pagament electrònic

‐ Lectura de matrícules en més de 60 aparcaments d’Espanya.

‐ QR

‐ OBE

Web i App e-commerce

- Més gamma de productes (inclou la venda d’abonaments 100% digitals).

- Llançament d’una nova app amb noves funcionalitats i un disseny renovat.         

Cobertura

‐ Abast del 100% de l’aparcament.

‐ Permet desplegar serveis i productes de valor afegit.

Gestió remota

‐ Permet oferir un servei de qualitat de manera ininterrompuda.

‐ Més de 400 aparcaments connectats en 4 països.