Mobilitat urbana sostenible

L’aparcament com a node urbà per a les mercaderies

Saba està convençuda de poder ajudar a gestionar una distribució d’última milla (DUM) més sostenible. Per aconseguir-ho planteja dues línies d’actuació: la creació de microhubs de distribució de mercaderies de proximitat i el desplegament massiu de lockers de recollida i lliurament de productes d’e-commerce.

Com? Aprofitant les immillorables localitzacions dels aparcaments de Saba al centre de les ciutats. És una proposta en ferm que requereix el compromís d’institucions municipals i supramunicipals perquè, juntament a operadors privats com Saba, però també molts altres, es pugui revertir el que s’ha convertit en el primer problema de mobilitat a les ciutats modernes.

Experiència DUM a Saba: 10 localitzacions operatives a Espanya i Itàlia

Saba aposta perquè els seus aparcaments serveixin de petits nodes de microdistribució des dels quals es dugui a terme el repartiment dels paquets a peu o amb vehicles elèctrics de mobilitat personal.

Les administracions han de fer front a una situació que empitjora a diari amb l’auge del comerç electrònic, aprofitant les infraestructures de ciutat ja existents, com els aparcaments. La seva ubicació en zones dosificades, juntament amb l’obertura 24 h/365 dies, els atorga un rol rellevant per tallar la contaminació i la congestió que provoquen.  

L’impacte de la DUM en les grans ciutats

40%
de les emissions
20%
de la congestió
+78%
creixement de la demanda en repartiment d’última milla (el 2030)