Informació de la companyia

Balanç
2021

El 2021, Saba ha continuat operant en un entorn d’inestabilitat global, monitorant l’impacte de la pandèmia i els seus efectes sobre l’activitat econòmica i el propi negoci, amb l’objectiu principal de recuperar la normalitat en tots els nivells. Aquest objectiu incorpora alguns eixos com són, en el marc extern, la flexibilització de les mesures restrictives tant en l’àmbit de la mobilitat com en el de l’activitat econòmica, i en l’intern les polítiques comercials, mitjançant l’adequació de productes, la recuperació d’abonats i l’impuls als nous canals digitals, com també la cerca de noves oportunitats en el mercat, fixant objectius de desenvolupament específics per a cada país.

Saba ha continuat donant resposta a la situació excepcional generada per la pandèmia amb mesures com la gestió remota des del CAC

El 2021 el Grup ha mantingut les mesures de control de despesa i de les inversions aplicades ja el 2020 des del començament de la crisi sanitària, amb una monitorització continuada, prioritzant les inversions no diferibles i amb afectació directa a l’operativa d’aparcaments. I en aquest mateix capítol de gestió operativa, Saba ha continuat donant resposta a aquesta situació excepcional implementant una sèrie de mesures, com ara la gestió remota de les infraestructures a través del Centre d’Atenció i Control (CAC). Actualment, més de 400 aparcaments d’Espanya, Itàlia. Portugal, Xile i, fa poc, del Regne Unit, estan connectats al CAC, que també actua com un autèntic Contact Center amb vocació comercial i de servei al client.        

A més, el Grup ha posat en marxa iniciatives de negoci estratègiques com el llançament del pagament per matrícula en rotació o la renovació de l’ampliació de productes i serveis d’e-commerce del web de negoci i l’app de Saba, entre altres. Es manté la implementació dels dispositius OBE (VIA T, Via Verde, Telepass i Tag) en els diferents països amb un increment del conjunt de moviments del 61% el 2021, fins als 13,8 milions en total.

Amb una mirada que va més enllà del 2021, Saba es manté atenta als fons de recuperació impulsats per la Unió Europea per ajudar a reconstruir l’Europa post COVID-19; una Europa que serà més ecològica, digital i resilient. En línia amb els esforços del Grup per promoure l’ús del vehicle elèctric, els projectes principals estan dins de l’àmbit de la recàrrega elèctrica, a més d’altres que tenen l’aparcament com a eix central, com ara la microdistribució urbana (última milla) o el disseny de plataformes de mobilitat, entre altres. I tots aquests desafiaments s’han d’abordar, com no pot ser d’altra manera, mantenint com a eix primordial la gestió de la seguretat i la salut de tots els professionals de Saba, aplicant per fer-ho mesures de prevenció i control en tots els països en què opera.