Informe Anual 2023

saba-logo

Redefinir
l'aparcament del futurSaba treballa per adaptar l'aparcament a les necessitats dinàmiques de mobilitat dels clients i de les ciutats, partint de la consideració de la infraestructura com un veritable hub de serveis de mobilitat amb màxim respecte a la sostenibilitat.

308Milions €
Ingressos
d'explotació
143Milions €
EBITDA

Saba

El Grup consolida la seva recuperació tant en activitat d'aparcaments com en magnituds econòmiques i manté el creixement selectiu com a un eix estratègic.

9

Països

183

Ciutats

1.079

Aparcaments

356.000

Places

2.176

Persones

1

Espanya i Andorra
 • 75 ciutats
 • 182 aparcaments
 • 73.878 places
 • 799 persones

2

Portugal
 • 19 ciutats
 • 107 aparcaments
 • 37.719 places
 • 129 persones

3

Regne Unit
 • 37 ciutats
 • 588 aparcaments
 • 131.773 places
 • 445 persones

4

Alemanya
 • 17 ciutats
 • 42 aparcaments
 • 15.543 places
 • 67 persones

5

Itàlia
 • 19 ciutats
 • 63 aparcaments
 • 29.442 places
 • 199 persones

6

República Txeca
 • 6 ciutats
 • 43 aparcaments
 • 22.397 places
 • 33 persones

7

Eslovàquia
 • 6 ciutats
 • 15 aparcaments
 • 6.266 places
 • 24 persones

8

Xile
 • 4 ciutats
 • 39 aparcaments
 • 38.982 places
 • 480 persones

Balanç del
President

Salvador Alemany

"Després d'uns quants anys marcats per la crisi sanitària i les restriccions de mobilitat, s'ha consolidat la recuperació de l'activitat d'aparcaments"

Balanç del
Conseller
Delegat

Josep Martínez Vila

"El 2023 es constata la recuperació de l'activitat al conjunt de la xarxa de Saba, amb creixements respecte al 2022 del 6% en hores de rotació i del 3% en abonats"

ESG: Sostenibilitat

El Grup Saba té establertes una sèrie de prioritats per avançar en la creació de valor econòmic, social i mediambiental.

Ambiental

Reducció d'emissions de
CO2 del 8% el 2023

Social

- Pla d'Igualtat
- Acords socials i institucionals

Govern corporatiu

- Codi Ètic i Canal de Denúncies
- Prevenció de Delictes