2020

Informe anual

keyboard_arrow_down

“Saba concep l'aparcament com un hub de serveis de mobilitat, que dona resposta a problemes com els generats per la distribució de l'última milla”

Llegir més
Salvador Alemany. Presidente

Balanç del President

Salvador Alemany

Balanç del Conseller Delegat

Josep Martínez Vila

Josep Martínez Vila. Consejero Delegado

“L'aplicació de la tecnologia ha estat essencial per afrontar el repte ingent que representa la crisi sanitària: teletreball, gestió remota i digitalització del negoci”

Llegir més

SABA

En ple context de pandèmia, Saba ha aconseguit tancar operacions en la majoria dels països on està present, mantenint així la seva voluntat de creixement

Llegir més
0000
empleats
000000
places
0000
aparcaments
000
ciutats
000
països

Gestió de la pandèmia l'any 2020 i reptes per al 2021

La companyia va dissenyar i dur a terme l'any 2020 un conjunt de mesures destinades a combatre aquesta situació excepcional, que s'han estès a l'any 2021

Llegir més
  • Continuitat de les activitats
  • Servei públic
  • Atenció a l'empleat
  • Operativa
  • Clients

Sostenibilitat

L'àmbit hospitalari, l'atenció als col·lectius desafavorits i la lluita contra el cambi climàtic són els eixos d'acció social de Saba

Línies globals a ajustar per a cada país i cada centre de treball

Global

Preservar al màxim la salut dels nostres empleats/des, a tots els països

Seguretat i salut

Pla ajustat a les situacions individuals (personals y laborals)
Benestar i confiança

People-centric

Conegui la Memòria de RSC de Saba 2020

Mobilitat urbana sostenible

Instal·lacions convertides en un "meeting point" de la mobilitat, però, sobretot, d'un espai dinàmic i connectat en el qual es concentren nous usos més enllà del que ha estat tradicionalment el sector de l'aparcament, com el sharing o la microdistribució de l'última milla.

Llegir més