2017
Informe Anual

keyboard_arrow_down

“Saba és una companyia totalment transformada que manté el creixement com a objectiu prioritari”

Salvador Alemany. President de SABA

Balanç
del President

Salvador Alemany

Saber-ne més
JOSEP MARTÍNEZ VILA. Conseller Delegat de SABA

Balanç
del Conseller Delegat

Josep Martínez Vila

Saber-ne més

Fets rellevants 2017

Aparcamientos conectados
0

Aparcaments
connectats al CAC

Aparcamientos con nuevos sistemas de control (tecnología QR)
110+34

Aparcaments amb nou sistema
de control (QR)

Millones de movimientos VIA T en España
0

Millions de moviments
VIA T a Espanya

Visitas saba.es
>0

Visites al web saba.es

Som Saba

Amb una plantilla de més de 1.500 persones, el Grup està present en cinc països d’Europa i Amèrica Llatina i compta amb 208.000 places d’aparcament distribuïdes en 375 centres

PLANTILLA PER PAÏSOS

a 31 de desembre de 2017

0% Espanya
0% Itàlia
0% Xile
0% Portugal
Equipo humano Saba
Equip humà
0

Persones

Una nova manera
d'aparcar

Customer centric & Smart Parking

Saber-ne més

Mobilitat

És necessària una xarxa de mobilitat urbana amb un sistema global i que inclogui tots els mitjans de transport, essent-ne els aparcaments un d’ells

Saber-ne més

Gestió
operativa

Aparcaments vanguardistes on la tecnologia i el redisseny de les instal·lacions persegueixen l’excel·lència en la qualitat del servei

Saber-ne més

INNOVACIÓ

Saba sempre ha volgut ser alguna cosa més que aparcaments. En els últims anys, la companyia s’ha esforçat en incorporar diferents models de mobilitat i serveis a les seves instal·lacions, conscient que adaptar-se als nous temps suposa apostar pel canvi.

Saba.es

>0

Visites

Transacciones
0

Transaccions

Informació
econòmico-financera

L’EBITDA aconsegueix, per primera vegada i des de la constitució de la companyia, els 100 milions d’euros, un 6% més que el 2016.

Saber-ne més

Magnituds econòmiques de gestió 2017 /Milions €

Ingressos

EBITDA

Responsabilitat
Social Corporativa

Integració laboral

Grans projectes

Infància

Des del seu naixement l’any 1966, Saba és partícip del progrés de la societat i de les ciutats amb les que ha interaccionat, seguint el camí de la sostenibilitat i la responsabilitat empresarial

Saber-ne més

PRESÈNCIA

0
Total places
0
aparcaments

Xifres al tancament de 2017.

Saber-ne més

Actius de Saba

Espanya
131936
Places
Itàlia
27837
Places
Portugal
18581
Places
Xile
30081
Places
keyboard_arrow_up